Siz diyete değil, diyet size uysun!

Kanser ve kalsiyum ilişkisi

12 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Ortalama okuma süresi 3 dakika.

Kalsiyum sinyali tümör oluşumundaki çeşitli süreçleri kapsamaktadır. Kalsiyum sinyali hücredeki döngüleri düzenler, kanser hücrelerinin göçünü sağlar.

post

Kalsiyum sinyali tümör oluşumundaki çeşitli süreçleri kapsamaktadır. Kalsiyum sinyali hücredeki döngüleri düzenler, kanser hücrelerinin göçünü sağlar, kontraktil proteinlerin fosforilasyonunu sağlar. Bazı çalışmalar kalsiyum geçirgenli iyon kanalları ve kalsiyum pompalarının hastalığı iyileştirici etkilerini gözlemlemiştir.

Kalsiyumun over kanserine olan etkisini araştırmak için yapılan 15 epidemiyolojik çalışmadaki 493,415 kişinin katılımına göre; 13 çalışma diyetle kalsiyum alımı, 4 çalışma süt ve süt ürünleriyle kalsiyum alımı, 7 çalışma ise diyetle ve takviyeyle kalsiyum alımını araştırmıştır. Kalsiyum alımının over kanseri riskini azalttığı, takviyeyle beraber diyetle alınan kalsiyumun over kanseri riskini daha da azalttığı görülmüştür.

Hiperkaleminin mide ve kolon tümörlerinin ilerleyişini artırdığını gösteren çalışmalar olsa da, kalsiyumun birçok kanser türünün gelişme riskini azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Kolorektal kanserine olan etkisi araştıran bir derleme çalışmasına göre; kalsiyumun hücre içinde ideal seviyede olması kanserin gelişimini, hücre göçünü, metastazı azaltırken, hücre içinde normalden yüksek seviyedeki artışı depolarizasyona, apoptoza ve hücre ölümüne neden olabilir. Bu sonuca göre kalsiyum alımında ideal alımın üstüne çıkmaktan ve ne kadar fazla alım o kadar etkili kanser düşürücü etki mantığından kaçınılmalıdır.

10500 kişinin katılmış olduğu, ortalama 3.9 yıl süren ve kalsiyum takviyesinin kanser türlerine olan etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan 10 çalışmanın sonucuna göre; kalsiyum takviyesinin kolorektal ve meme kanserinin riskini etkilemediği ayrıca kanser dolaylı ölüme etkisinin görülmediği gözlenmiş, prostat kanserine ise etkisinin gözle görülür derecede azaldığı saptanmıştır.

Kaynak : 1) Bong AHL, Monteith GR. Calcium signaling and the therapeutic targeting of cancer cells. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2018 Nov;1865(11 Pt B):1786-1794. doi: 10.1016/j.bbamcr.2018.05.015. Epub 2018 May 26. PMID: 29842892. 2) Song X, Li Z, Ji X, Zhang D. Calcium Intake and the Risk of Ovarian Cancer: A Meta-Analysis. Nutrients. 2017 Jun 30;9(7):679. doi: 10.3390/nu9070679. PMID: 28665326; PMCID: PMC5537794. 3) Wang W, Yu S, Huang S, Deng R, Ding Y, Wu Y, Li X, Wang A, Wang S, Chen W, Lu Y. A Complex Role for Calcium Signaling in Colorectal Cancer Development and Progression. Mol Cancer Res. 2019 Nov;17(11):2145-2153. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-19-0429. Epub 2019 Jul 31. PMID: 31366605. 4) Bristow SM, Bolland MJ, MacLennan GS, Avenell A, Grey A, Gamble GD, Reid IR. Calcium supplements and cancer risk: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2013 Oct;110(8):1384-93. doi: 10.1017/S0007114513001050. Epub 2013 Apr 19. PMID: 23601861.

August 19, 2020