Yoga, insanın beden, ruh ve zihin ekseninde birleşmesi ve bu üç önemli unsurun birlikte hareket edilmesi için uygulanan kadim bir öğretidir.