Siz diyete değil, diyet size uysun!

Yoga'nın Tarihi ve 8 Basamağı

12 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Ortalama okuma süresi 4 dakika.

Yoga, zihin beden ve ruh üzerinde rahatlama sağlarken aynı zamanda bu üçlünün bir bütün olduğunu savunan ve sekiz ana basamağa dayanan felsefi bir öğretidir.

post

Yoga’nın kökenleri en az 5000 yıl kadar öncesine dayanır. Doğum yeri Hindistan olarak kabul edilirken Yoga’nın babası olarak Patanjali ismi zikredilir.

Yoga’nın Tarihi

Sanskritçe’de “birlik” anlamına gelen “yuj” kelimesinden türetilmiş olan Yoga’nın insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. Hindistan’da yürütülen arkeoloji çalışmalarında ortaya çıkarılmış, Yoga pozları içeren arkeolojik kanıtlar m.ö. 3000’e kadar tarihlendirilmiştir.

Yoga Tarihinin Dönemleri

Birçok kaynak Yoga tarihini temelde 4 döneme ayırır:

 • Vedik Dönem

            Milattan önce 3000 ila 4000 yıllarına tarihlenen Vedalar bu dönemde yazılmıştır. Yoga’ya ait en eski öğretilerdir ve bilgi anlamına gelir. Bu dönem üstatlardan aktarılan bilgilerin öğrenciler tarafından ilk kez yazıya döküldüğü dönemdir. Vedalar; Rig Veda, Sana Veda, Yacur Veda ve Atharva Veda olmak üzere dört ciltten oluşur.

 • Klasik Öncesi Dönem

            Upaşinadlar ve Bhagavad Gita’nın oluşturduğu dönemdir. Upaşinadlar, Budist rahipler tarafından oluşturulmuş 200’den fazla öğretiyi içerir. Bhagavad Gita ise meşhur Mahabharata Destanı’nın bir bölümünü oluşturmakla beraber genel olarak yogik öğretiler bulundurur.

            Evrende bulunan her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğunu anlatan bu kutsal metinler, Vedalar’ın tamamlayıcısı olarak görülür. İnsanlara egolarından kurtulmalarına yardım ederek hareketlerini Yoga ve meditasyon yolu ile belirlemelerini sağlamayı amaçlar.

 • Klasik Dönem

            Daha önce adını zikrettiğimiz Patanjali’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Yoga Sutraları’nı oluşturarak Klasik Yoga (Raja)’yı tanımladığı, yoga felsefesi ve uygulamaları üzerine yazılmış ilk yetkili metni ortaya koyduğu dönemdir. Toplamda bulunan 196 sutra bir yandan yaşamı anlamlı kılmak için etik ve ilkelerden bahsederken diğer yandan farkındalık ve aydınlanmaya giden sekiz yol için bir kılavuz oluşturur. Bu sekiz prensip “Patanjali’nin Sekiz Basamaklı Yolu” olarak da bilinir.

 • Klasik Sonrası Dönem

Patanjali’nin ardından ortaya çıkan pek çok farklı ekolü içeren dönemdir. 19. yüzyılın başlarında Batı dünyasına açılan Yoga, Krishnamacharya (Hint Yoga öğretmeni, ayurvedik şifacı, bilgin ve modern yoganın babası) ve öğrencilerinin yardımıyla bu dönemde dünyaya yayılmıştır.

Yoga’nın 8 Basamağı

Ashtanga Yoga olarak da bilinen ve Patanjali tarafından geliştirilen sekiz basamaklı bu sistem akıl ve bedeni belirli bir düzen içinde arındırabilmek amacıyla tertip edilmiştir:

 1. Yamalar: Yoga yaparken kişinin sahip olması gereken davranışlarla ilgili 5 sözden oluşur. Bu sözler kişinin kendisine verdiği, başkalarında nasıl davranması gerektiğini belirleyen adanışlardır:
   • Ahimsa: zarar verme
   • Satya: dürüst ol
   • Asteya: çalma
   • Brahmacerya: arzularını kontrol et
   • Aparigraha: aç gözlü olma ve sahiplenme

 

 1. Niyamalar: Yamalarla uyumlu bir şekilde uygulanan Niyamalar, zihin, ruh ve bedeni beslemeye olanak sağlayan standartlar bütününü oluşturur:
   • Sauça: saflık
   • Santoşa: yetinmek
   • Tapas: çaba etmek ve disiplinli olmak
   • Svadhyaya: kendini eğitmek
   • İshvara Pranidhana: mutlak ve kutsal varlığı algılamak

 

 1. Asana: Esneme, duruş ve nefes üçlemesi ile oluşan fiziksel pratiklerdir(bedensel duruş teknikleri). Olumsuz duyguları ve stresi azaltarak öz tatmin duygusunu artırmayı hedefler.

 

 1. Pranayama: Nefes kontrolü odaklıdır. Nefes çalışmaları ile kuvvetli bir zihin sağlayarak içsel yolculuk deneyiminin kapılarını açar.

 

 1. Pratyahara: Duyuların denetimi olarak da adlandırılır. Duyuların hepsine ayrı ayrı bir şekilde odaklanıp geliştirerek anın farkındalığına ulaşılmasını sağlar.

 

 1. Dharana: Konsantrasyon tekniklerini içerir ve zihinsel ve ruhsal iyileşmede ileri seviyeye ulaşılmasını sağlar.

 

 1. Dhyana: Olumlu düşünce ve meditasyon halidir. Ruhsal yükseliş, zihin ve duygu kontrolü ve öz bilgi edinme deneyimini yaşatmayı amaçlar.

 

 1. Samadhi: Evrenle bir bütün olma halidir. Aydınlanma safhası veya Nirvana olarak da adlandırılır.

 

Yoga’ya ait bu sekiz basamak birbirini tamamlayan ve destekleyen bütüncül adımlardır. Uygulandıklarında iyi ve olumlu bir yaşam bilincini beraberlerinde getirirler.