Siz diyete değil, diyet size uysun!

Glifosat

12 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Ortalama okuma süresi 2 dakika.

Glifosat, glutensiz beslenme sektörünün büyümesiyle son dönemlerde ortaya çıkan çok dikkat ve takip edilmesi gereken bir tartışmadır.

post

Glifosat hem tarımsal hem de tarım dışı (örneğin çimenler, bahçeler, ormanlar, su alanları) uygulamalarda yabani otları öldürmek için tasarlanmış bir herbisittir. Potasyum ve izopropilamin gibi glifosatın çeşitli tuz biçimleri, bitki büyümesini düzenlemek ve belirli mahsulleri olgunlaştırmak için kullanılır.

Glifosat 40 yılı aşkın bir süredir küresel olarak kullanılmaktadır ve dünyada en yaygın kullanılan herbisittir. Glifosat içeren yabani ot öldürücü Roundup’ı üreten Monsanto şirketidir. (sonra Bayer satın aldı). Bayer’deki bilim ekibinin lideri glifosatın  tarımda yabani otların ekinlerden güneş ışığını, suyu ve besinleri çaldığını, insanlar ve hayvanlar için zehirli olabileceğini açıklamıştır. Ancak diğer tarım uzmanları, glifosat kullanmanın yabani ot kontrolüne dair indirgemeci bir görüşü temsil ettiğini ve tarımsal ekosistem için yabani otların daha dirençli hale geldiğini iddia ettikleri glifosat kullanımından daha az zararlı başka mekanizmalar olduğunu öne sürmektedirler.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı glifosatı "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırır ancak Monsanto/Bayer aleyhine açılan davalar, glifosat bazlı Roundup'ı spesifik olarak Hodgkin olmayan lenfoma gelişimi ile ilişkilendirmiştir. Glifosat Kolombiya, El Salvador, Belçika ve Avusturya'da yasaklanmıştır. Ancak 2019 itibariyle ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), glifosatın yönlendirildiği şekilde kullanıldığında insan sağlığı için risk oluşturmadığını ve kanserojen olmadığını belirtmektedir.

Glifosat karşıtları glifosatın, toprağın mikrobiyal toplulukları, vahşi yaşam ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etmektedirler. Geniş uygulanabilirlikleri nedeniyle glifosat bazlı herbisitlerin (GBH'ler)  doğrudan uygulandığı ve rüzgarın çevreye doğrudan zarar veren herbisiti taşıması nedeniyle sürüklenme yoluyla maruz kalan bitkiler de dahil olmak üzere temas ettikleri bitkilerin çoğunu öldürürler. Roundup ve diğer GBH'ler ayrıca arsenik gibi diğer çevresel toksinlerle yakındaki vahşi hayata zarar veren güçlü bir sinerjik toksisiteye sahiptir.

2015'te yayınlanan bir çalışma Non-hodgkin lenfoma riskinin arttırdığını gösterdi. Glifosat vücutta gluten duyarlılığına benzer etki yaratıyor.

Glifosat vücudumuzdaki sitokrom P450 enzimlerinden birini yok eder. Böylelikle bağırsak mikrobiyatası değişir. Besin hassasiyetine yol açar. Cilt hassasiyetini arttırır. Bazı maddelerin emilimlerini azaltır.